Informacija klientams

Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimu, prieš sudarant draudimo sutartį, ir jei būtina, keičiant ar pratęsiant ją, draudimo brokerių bendrovė klientui privalo suteikti šią informaciją:

 

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Bonus draudimas“,  juridinis įmonės kodas 302469572, registracijos adresas Adutiškio g. 3-3, Vilnius (buveinės adresas Savanorių pr. 187, Kaunas) 

 

UADBB "Bonus draudimas" įregistruota Juridinių asmenų registre  2009m. gruodžio mėn. 29 d., ši informacija patalpinta interneto tinklapyje www.registrucentras.lt

 

UADBB "Bonus draudimas" skelbiama Lietuvos banko interneto tinklapyje www.lb.lt
      - UADBB "Bonus draudimas" (toliau tekste "brokerių įmonė") neturi jokių draudimo įmonių akcijų ar kitokių kapitalo dalių.
      -  Nei viena draudimo kompanija neturi brokerių įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių.
      - Norėdami pateikti pretenzijas dėl draudimo tarpininkų veiklos galite kreiptis į LR draudimo priežiūros komisiją.
      -  Sudarant draudimo sutartį išduodamas draudimo polisas ir tos draudimo rūšies taisyklės.
      -  Klientai ir kiti suinteresuoti asmenys skundus gali pateikti UADBB "Bonus draudimas" vadovui. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, toks ginčas sprendžiamas teismine tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais. 

 

UADBB "Bonus draudimas"  įmonė konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo , apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens pavedimu.

 

UADBB "Bonus draudimas"  bendradarbiauja su šiomis draudimo kompanijomis:

AB "Lietuvos draudimas"

ERGO insurance SE Lietuvos filialas

ADB "Gjensidige"

AAS "BTA  Baltic Insurance Company" Lietuvos filialas

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvoje filialas

Balcia Insurance SE Lietuvos filialas

Baltic Underwriting Agency, AB


UA-26966706-1